Helwegen & Peters

Kinderfysiotherapie

U bevindt zich hier: home > onze behandelmethoden > kinderfysiotherapie

Het kleine werk met groot resultaat

Heeft uw kind problemen met... grove motoriek zoals lopen, rennen, springen, huppelen, hinkelen, schommelen of klimmen

Evenwicht, denk b.v. aan staan op 1 been, stoeprandjes lopen

Fijne motoriek zoals knippen, knoopjes dicht/ open maken

Schrijven, schrijfkramp, onleesbaar schrijven

Zintuiglijke prikkelverwerking, last van vieze vingers, teennagels knippen

Heeft uw baby een voorkeurshouding, afgeplatte schedel of misschien moeite met het behalen van mijlpalen (rollen, zitten, kruipen, lopen)

Kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie

Aanmelding en onderzoek

U kunt met uw kind zowel met als zonder verwijzing bij ons terecht. Om de hulpvraag van u en uw kind in kaart te brengen doen wij een intake en onderzoek waarbij er gebruik gemaakt kan worden van gestandaardiseerde testen. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek stellen we in overleg met u en uw kind het behandelplan op. Het kan voorkomen dat uw kind problemen ervaart op meerdere ontwikkelingsgebieden. Daarom werken wij nauw samen met disciplines zoals b.v. logopedie, ergotherapie, leerkracht, intern begeleider, psycholoog en/ of orthopedagoog.

Behandeling van de zuigeling en peuter

Kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar worden over het algemeen in de thuissituatie behandeld evenals kinderen met een ernstige beperking. De bekende omgeving zorgt voor een veilige situatie waarbij er tijdens de behandeling een zo optimaal mogelijke sfeer is om te oefenen.
Wanneer uw baby (overmatig) veel huilt, onrustig is, overstrekt en/ of niet voldoende slaapt en drinkt is er een andere aanpak nodig. Zo lang uw kind zich niet goed (genoeg) voelt zal het minder snel ontwikkelen. Het krijgen van inzicht in de situatie is hierbij van belang. Welke rol hebben u en uw baby in de huidige situatie (gedrag - reactie) en wat kunt u veranderen om een zo optimaal mogelijke omgeving te creëren voor de ontwikkeling van uw kind.

Vanaf de leeftijd van 2 jaar vindt de therapie plaats in de praktijk. De behandeling wordt spelenderwijs aangeboden en sluit aan op de interesses van uw kind. Dit geldt ook voor het materiaal waarmee we werken.

Behandeling van het opgroeiende kind (vanaf 4 jaar)

Bij elke leeftijd horen specifieke motorische vaardigheden (klimmen, balanceren, springen, rennen en schrijven) die je als kind leert. Het is niet vanzelfsprekend dat dit bij ieder kind vloeiend verloopt. Frustratie, niet mee kunnen komen met andere kinderen op het schoolplein of in de gymles kan het gevolg zijn. De kinderfysiotherapeut gaat op zoek naar wat het onderliggende probleem is zodat de juiste oefeningen kunnen worden aangeboden om de motorische vaardigheden onder te knie te krijgen. De zintuigen spelen hierbij een uitermate belangrijke rol. Alles wat je leert, leer je door te ervaren vanuit prikkels vanuit je zintuigen.

Orthopedische problemen zoals rugpijn, enkelklachten of de ziekte van Perthes, maar ook een sportblessure of een operatie kan uw kind beperken in zijn dagelijkse doen en laten.
In deze situaties kunnen we nauw samenwerken met de manueel therapeut en sportfysiotherapeut voor een zo optimaal mogelijke behandeling.

Preventie staat hoog in het vaandel bij Helwegen & Peters Fysiotherapie. Klik hier om meer te lezen over het screeningsonderzoek van de rug voor kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar.

Bij ons kunt u ook terecht voor het programma Fitkids. Klik hier voor meer informatie over Fitkids.

Kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie

Voorbeelden van indicaties bij de zuigeling en peuter

 • Voorkeurshouding en/ of afplatting van de schedel
 • Huilbaby’s
 • Vertraagde motorische ontwikkeling, niet behalen van mijlpalen
 • Pre-, dysmature kind (te vroeg geborene)
 • Billenschuiver
 • Syndromen, b.v. syndroom van Down.
 • Neurologische aandoeningen zoals Cerebrale Parese (CP), Spina Bifida
 • Plexus Brachialis letsel t.g.v. geboortetrauma

Voorbeelden van indicaties bij het opgroeiende kind (vanaf 4 jaar)

 • Problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking
 • Fijn motorische problemen, schrijfkramp, onleesbaar handschrift
 • Angstig in het bewegen, b.v. niet willen klimmen en klauteren en niet willen leren fietsen
 • Vertraagde motorische ontwikkeling
 • Afwijkend looppatroon, b.v. tenen lopen
 • DCD, Developmental Coördination Disorder
 • Mentale retardatie
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals autisme
 • Houdingsproblemen, b.v. scoliose/ kyfose
 • Hoofdpijnklachten
 • Orthopedische problemen, b.v. ziekte van Perthes
 • Verminderde conditie
 • Sportblessures
 • Te hoge of te lage spierspanning
 • Syndromen, b.v. syndroom van Down
 • Revalidatie na ongeval, fracturen en/of operatie
 • Pijnklachten in het bewegingsapparaat
 • Taaislijmziekte (CF)
 • Functionele klachten, b.v. chronische vermoeidheid (CVS), chronische pijn
 • Overgewicht
 • Neurologische aandoeningen zoals cerebrale parese (CP)
 • Jeugdreuma
 • Problemen als gevolg van kanker
Kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie

Vergoeding

Kinderfysiotherapie valt onder de basis ofwel aanvullende verzekering voor de reguliere fysiotherapiebehandeling. Bekijk hier het overzicht voor vergoedingen vanuit uw zorgverzekering

Bekijk hier het overzicht voor vergoedingen vanuit uw zorgverzekering

Ga terug naar 'Onze behandelmethoden'

Meer info

Bekijk onze video

Video Helwegen & Peters

Onze klantenbeoordeling

× Home Nieuws Over ons Wat is uw klacht Onze behandelmethoden Medisch trainingscentrum Samenwerking Preventie Ons team Afspraak maken Contact